Med Sherpa mot affärsvärldens högsta punkt - Top of Mind

Vår sherpa har drygt 35 års erfarenhet från marknadsföring av industriföretag. 10 år på insidan och 25 år som konsult.
Sherpas kärnområde är utveckling av kommunikationsidéer och varumärken samt implementering av varumärken i b2b-företag.